Kami harap anda dapat menikmati penggunaan lampu kami tanpa perlu bersusah payah, kemudian menyemak jaminan kami sebelum membuat pesanan adalah sangat penting.

WARRANTI TERHAD

  • Semua Mentol Lampu Led CO LIGHT, Bar Lampu Led dan Lampu Pemanduan Led, Lampu Pancaran Tertutup membawa waranti 24 bulan.
  • Lampu Luar Jalan Laser disokong dengan waranti 24 bulan.
  • Abah-abah pendawaian dan aksesori berkaitan membawa Waranti 60 hari. Kurungan tambahan ialah 1Waranti 2 bulan.


Jika lampu kami mati, terbakar atau tidak berfungsi pada bila-bila masa dalam garis masa yang dinyatakan di atas pada tarikh penerimaan, kami biasanya menyediakan yang baharu untuk diganti. Sebelum penggantian, anda perlu menyediakan video lampu tidak berfungsi, dan juga bekerjasama untuk menguji cahaya. Selepas kami mengesahkan masalah itu, kami masih memerlukan anda memberikan gambar wayar yang dipotong kemudian menghantar lampu baharu. Sila ikuti langkah untuk memastikan penggantian berjalan lancar.
Waranti untuk abah-abah pendawaian dan aksesori yang berkaitan hanya sah untuk abah-abah yang tidak diubah suai. Penyelenggaraan abah-abah yang betul adalah tanggungjawab pelanggan, kerana sebarang kakisan boleh menghasilkan titik rintangan yang tinggi dan perlu diperiksa dengan kerap.

SYARAT-SYARAT WARANTI

Waranti ini tidak meliputi bahagian yang boleh habis atau boleh habis dan masalah produk yang berkaitan dengan:

Jika ternyata produk tersebut telah rosak, disalahgunakan, diabaikan, diusik atau diubah suai dalam apa jua cara, kami akan melihat ini sebagai telah membatalkan warantinya.
'Penyalahgunaan" termasuk, tetapi tidak terhad kepada , pengendalian yang tidak betul oleh pengguna, penggunaan mentol tidak boleh malap pada litar boleh malap, atau sambungan kepada atau operasi dengan bekalan kuasa yang tidak sesuai. 'Tampering' atau 'ubah suai' boleh ditafsirkan sebagai sebarang aktiviti yang direka untuk mengubah produk dalam cara ia boleh digunakan dengan cara yang tidak dimaksudkan oleh reka bentuk asalnya. Ini boleh termasuk pendawaian semula, menanggalkan palam, pembaikan rumah atau menukar komponen. Malangnya, kami tidak akan dapat menggantikan mana-mana item yang telah mengalami sebarang proses sedemikian.

Waranti terhad ini tidak boleh dipindah milik dan hanya terpakai kepada pelanggan langsung yang membuat pesanan daripada www.led-colight.com. Bagi pelanggan yang membeli daripada Amazon/Aliexpress/Ebay atau kegunaan akhir, sila hubungi pengedar/platform ketiga anda untuk mendapatkan perkhidmatan waranti.

COLIGHT tidak akan bertanggungjawab kepada pembeli atau orang lain untuk perkara sampingan, berbangkit, istimewa , ganti rugi teladan, tidak langsung atau punitif yang timbul daripada sebarang kecacatan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, kecederaan diri, kematian, kerosakan harta benda, kehilangan keuntungan atau kecederaan ekonomi yang lain.
COLIGHT tidak akan bertanggungjawab ke atas perbelanjaan yang ditanggung dalam penggunaan produk dan/atau pengalihan dan pemasangan semula atau penyelesaian masalah produk yang memerlukan perkhidmatan atau pembaikan atau untuk pembungkusan atau pengendalian.

Surat berita

Jadilah orang pertama yang mengetahui tentang koleksi baharu dan tawaran eksklusif.